קורס רמה1 - Foundation

מטרת הקורס היא להציג בפני התלמיד את מערכת הריפוי של "אורה – סומא", הפילוסופיה של "אורה – סומא", לתת מידע לגבי הכלים התרפויטיים של "אורה – סומא" , וכמו כן לתת לתלמידים להתנסות באבחון על פי בחירת בקבוקי הריפוי.
בהקשר הזה, הקורס מתרכז במודל בו בוחרים 4 בקבוקים ובוחנים לעומק את הקשרים והמשמעויות של הבקבוקים הנבחרים.

   

תוכן הקורס:

 • העקרונות של "אורה – סומא" כמערכת ריפוי לא פולשנית (NON INTRUSIVE), בעלת מתן בחירה חופשית לאדם
  (Self Selective).
 • מהי "אורה – סומא" ואיך היא הופיעה?
 • תיאורית הצבע: צבעים ראשוניים, שניוניים, שלישוניים, צבעים משלימים, ספקטרום (טווח) הצבעים.
 • תהודה סימפטטית: כעיקרון העומד בבסיס מערכת הריפוי של "אורה – סומא" שנועד על מנת להחזיר איזון.
 • שפת הצבע, המסרים של הצבע ברמות שונות והקשר לאדם על שלל משמעויותיו.
 • תהליך האבחון והייעוץ של בחירת הצבעים.
 • המשמעות של העמדה (POSITION) של כל בקבוק מתוך הבחירה (עמדה מספר :1,2,3,4).
 • יחסי הצבעים בין כל הבקבוקים בבחירה.
 • מתן הנחיות לדרך בה נמליץ לאדם על בקבוקי הריפוי על פי בחירתו.
 • הכרות עם קשת מוצרי ה"אורה – סומא" וההנחיות לשימוש בהם.
 • חקירה של המסרים המיוחדים ויחסי הגומלין של שילובי צבע רבים בטווח בקבוקי ה"אורה – סומא".
 • הדגמה והתנסות עם טכניקת מסג' היד.
 • הדגמה והתנסות ב"עבודה" עם ההילה והגופים המעודנים.

הכרה:
לאחר שהתלמידים סיימו את קורס רמה 1 הם יקבלו תעודה מטעם האקדמיה הבין לאומית של "אורה – סומא"
באנגליה. שמות התלמידים נרשמים במאגר התלמידים הבינלאומי וכל תלמיד מקבל מספר אישי (PNR ) ויוכל
להתחיל לתת ייעוץ ואבחון, בתרפיה המופלאה הזו, בעיקר למשפחה וחברים.
(על בוגרי קורס רמה 1 להסכים לפעול על פי ההנחיות של האקדמיה לרמת קורס זו,
לגבי עיסוקם ודרכם ב"אורה – סומא").

משך הקורס:
דרישת הקורס על פי האקדמיה הבינ"ל של "אורה – סומא" היא השתתפות מלאה בששת ימי הקורס.
הקורס יכול להינתן במגוון של מתכונות: שישה ימים רצופים, חלוקה לשלושה ימים ברצף ושבוע לאחר
מכן שלושה ימים נוספים או יומיים רצופים במשך שלושה שבועות.

 

מיקום: ראשון לציון, רח' ירושלים 102\5 , במרכז ה"אורה – סומא"

טלפון: 03-9584022
נייד :  052-2723492

   
   

 

 

בחר צבע